İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 54

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 54
KARAR TARİHİ : 19.06.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 19 Haziran 2020 günü saat 14:00’da
Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve
kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan
tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisin almış olduğu 18.06.2020 tarih ve 53 sayılı kararı ile
yarın yapılacak olan LGS sınavı süresini de kapsayacak şekilde 20 Haziran 2020
Cumartesi günü 09.00 ila 15:00 saatleri arasında ilimiz sınırları içinde bulunan
vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararlaştırılmış olup;
a. Diğer istisnalarla birlikte sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını
giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların/merkezlerin çevrelerinde bulunan
kırtasiyelerin ve çalışanlarının da, 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00
arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
2. Kaymakamlarımızca konunun yakinen takip edilmesi ve uygulamada aksamaya mahal
verilmemesine,
3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
6. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Aslı imzadadır.

Ömer Faruk COŞKUN
Vali
Hayrettin GÜNGÖR Uzm.Dr.Ali Nuri ÖKSÜZ Mustafa BOZKURT
Büyükşehir Belediye
Başkanı
İl Sağlık Müdürü İl Tarım ve Orman Müdür V.
Osman ARISAL Cemal YILMAZ Dr.Yağmur DİRİ
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürü Garnizon Tabibi
Uzm.Dr.Vehbi ŞİRİKÇİ Uzm.Dr.A.Hakan BAYAZIT Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL
Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Başhekimi
Serbest Tabip Serbest Eczacı
Doç.Dr.Selma ATEŞ
KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir