İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 51

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 51
KARAR TARİHİ : 06.06.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 06 Haziran 2020 günü saat 14:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; sosyal hayatın yeniden normalleşmesi
adına, ilimizde uygulanan bazı kısıtlamaların esnetilmesine yönelik, salgınının toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari
seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu
kapsamda;
1. İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelgesi ile sokağa çıkmaları
kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 07.06.2020
Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal
mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı
çıkmalarına,
2. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesi ile sokağa çıkmaları
kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin 10.06.2020 Çarşamba
günü ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle
sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna
olarak dışarı çıkmalarına,
3. Kaymakamlıklar tarafından, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız
ve 31.12.2002 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın, geçici olarak sokağa
çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak, dışarı
çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkmamaları hususunda gerekli
tedbirlerin almasına ve denetimlerin yapılmasına,
4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
7. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir