İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 37

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 37
KARAR TARİHİ : 08.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08 Mayıs 2020 günü saat 11:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; sosyal hayatın yeniden normalleşmesi
için geçiş döneminde, ilimizde uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılması/esnetilmesine
yönelik, salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına
olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave
tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda;
1. 27.03.2020 tarih ve 10 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile ilimiz mahalle/semt
pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç
malzemelerinin satışına getirilen geçici süreli kısıtlamanın kaldırılmasına, 11 Mayıs
2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle pazar yerlerinde bu ürün ve malzemelerin
satışının yapılabilmesine,
2. Pazar yerlerinde anılan ürün/malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının, ilimiz
Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 10. ve 16. Kararı ile mevcut pazar yerleri
için getirilen, her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması
şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri
başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymalarına,
3. Pazar yerleri ile ilgili olarak alınmış olan Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Kararlarının
kaymakamlar koordinesinde ilgili idareler tarafından takip edilmesine,
4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
7. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir