İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 34

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 34
KARAR TARİHİ : 07.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 07 Mayıs 2020 günü saat 10:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak
ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1. 08 Mayıs 2020 Cuma günü saat 24.00’den, 10 Mayıs Pazar gecesi 24.00’e kadar
aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içinde bulunan tüm
vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
1.1.AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR:
1.1.1. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal
ve manavlar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edeceklerdir. 09.05.2020
Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı
olacaktır,
1.1.2. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin
yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece
ekmek satan bayilerinin, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin
açık olacaktır. (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı
yapılabilir.),
1.1.2.1. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı
işyerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir,
1.1.3. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020
Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde
olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
1.1.4. 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma
kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri evlere
servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri,
1.1.5. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına
ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
1.1.6. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve
hayvan hastaneleri,
1.1.7. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluşları ile işletmeler (Havalimanı, gümrükler, karayolları, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD
Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
1.1.8. Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir
adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol
üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt
istasyonu ve lastik tamircisi, (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt
istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi
akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
1.1.9. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük
tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz
çevrim santralleri gibi),
1.1.10. İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını
yapan şirketler,
1.1.11. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
1.1.12. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
1.1.13. Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin
üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere
hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak
hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
1.1.14. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini
yapan firmalar,
1.1.15. Oteller ve konaklama yerleri,
1.1.16. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
1.1.17. Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak
yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde
kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir,
başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere
gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları
ile sınırlıdır.),
1.1.18. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
1.1.19. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş
yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve
anılan şartlara uymaları kaydıyla),
1.1.20. Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri,
1.1.21. Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde
bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura
ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün
satışı yapan işletmeler,
1.2.İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR:
1.2.1. Bu kararın 1.1 maddesinde yer alan“Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
1.2.2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dahil),
1.2.3. Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde
görev alanlar,
1.2.4. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
1.2.5. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken
iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde
görevli olanlar,
1.2.6. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt
içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli
olanlar,
1.2.7. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
1.2.8. Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi”
olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
1.2.9. Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin
yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi
zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
1.2.10. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum,
kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda
olmak kaydıyla),
1.2.11. Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
1.2.12. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
1.2.13. İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında
oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını
besleyecek olanlar,
1.2.14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu
ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,
1.2.15. Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı
satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar
1.2.16. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları
dahil),
1.2.17. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı
temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
1.2.18. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan
çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
1.2.19. Veteriner hekimler,
1.2.20. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama
gibi faaliyetler kapsamında çalışması gerekenler,
1.2.21. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik
servis çalışanları,
1.2.22. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini
bekleyenler,
1.2.23. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama,
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak
personel,
1.2.24. Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu
10.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketler ve sebze-meyve
hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa
hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde
mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
1.2.25. Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan
patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
2. Daha önce düzenlenmiş olan seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlama
süresince geçerli olmasına,
3. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan
kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli
tedbirlerin alınmasına,
4. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında fırıncılar
odası, yerel yönetim, jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak
komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek
dağıtım planı yapılmasına, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu
oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi
için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine, bu şekilde yapılacak planlama dışında
sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerince ekmek dağıtımının gerçekleştirmesine,
5. Gazete dağıtımı/satışının sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi
ve 10.05.2020 Pazar günleri gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım
araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri
aracılığıyla yapılmasına, (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)
6. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
7. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
8. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
9. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
10. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir