Zabıta Hizmetleri

Kanunlar ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda belge ve bilgilerin tamamlanmasıyla uygulanacak esas ve usullere göre ruhsatlandırma işlemlerinin yerine getirilmesi, Sıhhi ve gayri sıhhî işyerleri ile ilgili umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin süresi içerisinde ruhsatlandırılması ve denetim hizmetlerini yerine getirmek amacıyla yapılan hizmetler ve belediyemiz kolluk hizmetlerine yönelik çalışmalarımızın yürütülmesidir.