İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 49

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 49
KARAR TARİHİ : 02.06.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02 Haziran 2020 günü saat 11:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu
sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile ilimizde alınan tedbirlere ek
olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1. İlimizde pandemi hastanelerinde genel hasta kabulüne başlanacağından, hastanelerde
50 yaş altı, kliniği hafif ve COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk
faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp
hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb), kötü prognostik
faktörlerden (kan lenfosit sayısı <800/ μl, serum CRP>40 mg/l, ferritin>500ng/ml, DDimer>1000 ng/ml) herhangi birisi bulunmayan olası/kesin COVID-19 vakalarının,
semptomlar düzelene kadar izlemlerinin daha sağlıklı koşullarda yapılabilmesi,
bulaşın önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla; yukarıdaki kriterler
kapsamında olan hastaların yeni tip Coronavirüs (COVID-19) pandemisi ile mücadele
çalışmaları kapsamında;
a. İlimizdeki Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarının ( Avşar Kız Öğrenci Yurdu
ve Sütçü İmam Kız Öğrenci Yurdu ) kamu hastane hizmetlerine bağlı Necip Fazıl
Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi sosyal izolasyon merkezi
olarak kullanılmasına, buralarda her türlü tedavi, takip, güvenlik, izolasyon, sağlık
personeli görevlendirmesi ve koordinasyon sağlanması vb. hizmetlerin İl Sağlık
Müdürlüğünce, bu binaların malzemeli temizlik ve imkanlar dahilinde diğer lojistik
hizmetlerin (personel dahil) AFAD tarafından, personel, hasta ve refakatçilerin
yemek hizmetlerinin de Kızılay tarafından yerine getirilmesine,
2. İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarihli genelgesi ile getirilen tüm şehir içi çalışan
toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu
taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın
yürürlükten kaldırılmasına,
3. Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından koronavirüs salgının etkileri gözetilerek
hazırlanan “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu
Taşımacılığı İle İlgili Alınması Gereken Önlemler” hakkındaki rehberler
doğrultusunda gerçekleştirilmesine,
4. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından koronavirüs salgının etkileri
gözetilerek hazırlanan “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk
Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin”
“14.2 Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4’üncü fıkrasının
istisnasına ilişkin olarak uygulamanın, ilçelerdeki toplu taşıma hatlarının niteliği, toplu
taşıma için kullanılan araçlarının niteliği (ayakta ve oturarak yolcu taşıma
kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı ve
benzeri hususlar göz önünde bulundurularak ayakta yolcu taşınıp taşınamayacağı,
ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma araçlarında, güvenli mesafe kurallarına
uymak koşulu ile hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin Kaymakamlarca
İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda
belirlenmesine,
5. 31.05.2020 tarih ve 48 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı dahilinde 1 Haziran
2020 Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmet vermeye başlayan ( “lokanta, restoran,
kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerin”, “ yüzme
havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler”, “park/bahçe,
rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında
(plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetler”, “ giyim pazarları
(sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim,
oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı
tüm pazarlar”, işyerinde/alanlardaki faaliyetlerin/uygulamaların yanlış anlamaları
önlemek üzere, koronavirüs salgının etkileri gözetilerek, aşağıda belirlenen yeni/ilave
düzenlemeler/kurallar çerçevesinde yapılmasına,
a. Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır
bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00’a kadar
sürdürebileceklerdir. Söz konusu işletmeler saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi
güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerdir,
b. Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta,
restoran vb. yerlerin kapanış saatleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından
belirlenecektir,
c. İlgi kararımız kapsamında faaliyete başlayacak iş yerlerinde temasa neden
olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına geçici bir süreliğine
izin verilmeyecektir,
d. Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun
vb. amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmayacaktır. Sadece
müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilecektir.
e. İçişleri Bakanlığının ilgi genelgeleri kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine
durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon,
meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin
kısıtlama geçici bir süreliğine devam edecektir.
f. İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri
hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas
halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol,
tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren
antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam edecektir.
g. İlgili Bakanlıklarımızca salgınla mücadele doğrultusunda koordine edilerek, halk
sağlığının en etkin şekilde korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz
önünde tutularak faaliyete başlaması öngörülen işletmelerin, alınan/alınacak
tedbirler, belirlenen kurallar/rehberler kapsamında
düzenlenmesine/denetlenmesine,
h. Koronavirüs salgını ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğu göz önüne alınarak;
Kaymakamlıklarca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar
ile yetkili kamu kurum ve kuruşlarının sürece ilişkin yapacağı/yaptığı tüm
düzenlemelerin her bir faaliyet konusu için öncelikli olarak değerlendirilmesine,
uygulamanın sürekli gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu çerçevesinde kararların alınmasına,
i. Kaymakamlıklarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak kararlara
ilişkin şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla; Turizm
İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve restoranların koronavirüs salgını ile
ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetimi Kültür ve Turizm Bakanlığınca
yerine getirilecektir.
j. Kaymakamlıklarca Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve
restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetleri halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim
temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu asgari beş
kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenecektir.
k. Kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta
denetimler olmak üzere uygulamanın, İçişleri Bakanlığımızın 30.05.2020 tarih ve
8556 sayılı Genelgesi ve ilgili diğer genelgeleri, Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin
ilgili Kararları ile yukarıda belirtilenler çerçevesinde eksiksiz bir şekilde yerine
getirilmesine/yürütülmesine,
6. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
7. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
8. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
9. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
10. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir