İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 47

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 47
KARAR TARİHİ : 29.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29 Mayıs 2020 günü saat 09:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgını ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin talimatları doğrultusunda; sosyal hayatın yeniden
normalleşmesi adına, ilimizde uygulanan bazı kısıtlamaların esnetilmesine yönelik, salgınının
toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini
asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu
kapsamda;
1. İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici,
serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren
SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle
belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
2. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki
gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,
3. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabi
olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya
gündüz bakım evlerine gitmesine, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapmasına,
4. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; 31.05.2020 Pazar günü
14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin
ise; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında,
yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak
kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına,
5. Kaymakamlıklar tarafından, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar ve
31.12.2002 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın (yukarıdaki istisnalar
hariç), geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne
alınarak, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkmamaları
hususunda gerekli tedbirlerin almasına ve denetimlerin yapılmasına,
6. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
7. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
8. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
9. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
10. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir