İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 46

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 46
KARAR TARİHİ : 26.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26 Mayıs 2020 günü saat 21:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; sosyal hayatın yeniden normalleşmesi
adına, ilimizde uygulanan bazı kısıtlamaların esnetilmesine yönelik, salgınının toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari
seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu
kapsamda;
1. İçişleri Bakanlığının 26.05.2020 tarihli genelgesi çerçevesinde; sokağa çıkma
kısıtlaması bulunan, 14 yaş ve altı çocuklarımızın 27 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş
arasındaki gençlerimizin ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında
yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına,
2. Kaymakamlıklar tarafından, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan
vatandaşlarımızın, geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği
göz önüne alınarak, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa
çıkmamaları hususunda gerekli tedbirlerin almasına ve denetimlerin yapılmasına,
3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
6. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir