İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 39

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 39
KARAR TARİHİ : 11.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 11 Mayıs 2020 günü saat 21:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu
sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak
ilave tedbir alınmıştır.
Bu kapsamda;
1. 04.05.2020 tarih ve 33 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararında vatandaşlarımızın
ilimize giriş/çıkışları ile ilgili getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılmasına,
2. 06.04.2020 tarih ve 22 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararının 4. maddesinin iptal
edilmesine,
3. 15.03.2020 tarih ve 15 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. maddesinin
“diğer illerden gelen kişilerden 14 (on dört) gün boyunca evde kendini izole
edeceğine dair taahhütname alınır olarak değiştirilmesine”,
4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
7. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir