İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 38

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 38
KARAR TARİHİ : 09.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09 Mayıs 2020 günü saat 11:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların
gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen
tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır. Pandemi sürecinde bu risklerin
giderilmesi ve koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek
olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1. Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez
olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenip/dezenfekte edilmesine ve gerektiğinde
ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği
tarihi gösteren belgenin araçta bulundurulmasına, (Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu
gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi
ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belgeyi )
2. Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesi ve
aracın içinde mutlaka maske kullanmalarına,
3. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde
kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya
bulundurulmasına, ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya
kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşterileri bilgilendirmesine,
4. Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine,
5. Müşterilerin ticari taksilere maskesiz binememelerine,
6. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta
müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.)
yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılmasına,
7. Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen
(kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için
gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasına,
8. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin kaymakamlar tarafından uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk
birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli
koordinasyonun yapılmasına, konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde
denetlenmesine,
9. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
10. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
11. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
12. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
13. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir