İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 31

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 31
KARAR TARİHİ : 29.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29 Nisan 2020 günü saat 10:00’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak
ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1. 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 24.00’den, 3 Mayıs Pazar gecesi 24.00’e kadar
aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içinde bulunan tüm
vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
2. Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar:
2.1. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak
amacıyla;
2.1.1. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde
30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri
08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.
2.1.2. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal
ve manavların 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,
vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç
olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın
market, bakkal ve manava gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında
market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış
yapabileceklerdir.
2.1.3. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve
manavlar kapalı olacaktır.
2.2. 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek
üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu
işyerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin, ayrıca tatlı üretiminin
yapıldığı/satıldığı işyerlerinin (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve
tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.
2.2.1. 01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile
02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı
işyerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
2.3. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma,
02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis
şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
2.4. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten işyerleri,
2.5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve
hayvan hastaneleri,
2.6. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluşları ile işletmeler (Havalimanı, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD
Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
2.7. Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet
ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her
50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik
tamircisi, (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik
tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının
marketleri açık olacaktır.),
2.8. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük
tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz
çevrim santralleri gibi),
2.9. İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan
şirketler,
2.10. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
2.11. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
2.12. Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin
üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen
malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin
üretiminin yapıldığı tesisler,
2.13. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini
yapan firmalar,
2.14. Oteller ve konaklama yerleri,
2.15. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
2.16. Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak
yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde
kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka
bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere
gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile
sınırlıdır.),
2.17. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
2.18. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş
yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan
şartlara uymaları kaydıyla),
2.19. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve
halleri,
2.20. Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri,
2.21. Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde
bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre, zirai
ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
3. İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar:
3.1. Bu kararın 2.maddesinde yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda”
yönetici, görevli veya çalışanlar,
3.2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dahil),
3.3. Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde
görev alanlar,
3.4. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
3.5. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken
iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde
görevli olanlar,
3.6. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi
ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli
olanlar,
3.7. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
3.8. Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar
ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
3.9. Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu
olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
3.10. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş
ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak
kaydıyla),
3.11. Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
3.12. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
3.13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
3.14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,
3.15. Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış
yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü
09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis
hizmetinde görevli olanlar,
3.16. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları
dahil),
3.17. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
3.18. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar
(iş yeri hekimi vb.),
3.19. Veteriner hekimler,
3.20. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama
gibi faaliyetler kapsamında çalışması gerekenler,
3.21. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik
servis çalışanları,
3.22. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini
bekleyenler,
3.23. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama,
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu
çalışacak personel,
3.24. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri
arasında marketler ve bakkallarda ve 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan
sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve
sebze- meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal
kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde
kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
3.25. Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan
patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
4. Daha önce düzenlenmiş olan seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlama
süresince geçerli olmasına,
5. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan
kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli
tedbirlerin alınmasına,
6. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında fırıncılar
odası, yerel yönetim, jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak
komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek
dağıtım planı yapılmasına, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu
oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi
için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine, bu şekilde yapılacak planlama
dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerince ekmek dağıtımının
gerçekleştirilmesine,
7. Gazete dağıtımı/satışının sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü
marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020
Pazar günleri ise gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları,
tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla
yapılmasına, (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)
8. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
9. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
10. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
11. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlıkve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
12. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir