İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 30

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 30
KARAR TARİHİ : 23.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23 Nisan 2020 günü saat 09:00’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Koronavirüs salgınının engellenmesi için 21.04.2020 tarih ve 28 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile ilimizde 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 24.00’den, 26
Nisan Pazar gecesi 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmış olup; tarımsal üretimin
devamlılığı amacıyla aşağıda belirtilenlerinde sokağa çıkma yasağı kapsam dışı tutulmaları
gerektiği değerlendirilerek ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alınmıştır.
Bu kapsamda;
1- Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi
faaliyetler kapsamında çalışması gerekenlere ilave olarak zirai ilaç, tohum, fide,
gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler ile Tarım Kredi
Kooperatiflerinin ve buralarda çalışanların, 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat
24.00’den, 26 Nisan Pazar gecesi 24.00’e kadar getirilen sokağa çıkış yasağından
muaf tutulmalarına,
2- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe
Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve
sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
3- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
4- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
5- Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
6- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir