İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 29

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 29
KARAR TARİHİ : 22.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Nisan 2020 günü saat 11:00’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve
etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle
azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı
açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca ilimizde alınan tedbirlere
ek olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu Kapsamda;
1- Ramazan ayı boyunca yapılacak her türlü etkinliklerin ve iftar çadırlarının
kurulmasının yasaklanmasına,
2- İlimiz genelinde sokağa çıkan vatandaşlarımızın maske takmalarının özendirilmesi
ile ilgili çalışmalar yapılmasına,
3- İftar ve sahur vakitlerinde görevli kolluk tarafından vatandaşlarımızın yoğunlaştığı
noktalarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sağlanmasına,
4- Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin, maske takılması, sosyal mesafe kuralı
ve yoğunluk değerlendirilerek müftülükler koordinesinde kısıtlanmasına,
5- İlçe belediyeleri tarafından ramazan davulcuları ile ilgili olarak salgınının
yayılmaması için gerekli tedbirlerin almasına, ramazan davulcularının hanelerden
tek tek bahşiş toplanmasının yasaklanmasına, davulcuların ücretlerinin
belediyelerce karşılanmasına,
6- Ramazan pidesi ve ekmek üretim ve satışı ile özel sipariş alımının iftardan 2 ( iki )
saat öncesinde sonlandırılmasına, (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış
ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.)
7- Ramazan ayı boyunca toplu taşıma seferlerinin iftar saati dikkate alınarak
araçlarda ve duraklarda yoğunluk oluşmaması, sosyal mesafenin korunması ve
maske kullanılmasının sağlanmasına,
8- Belediyeler tarafından Ramazan ayı süresince mezarlık ziyaretlerinin kontrollü
olarak yapılması için giriş/çıkışların ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile
Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralı ve
maske kullanımına ilişkin kontrollerin yapılmasına,
9- Ramazan ayı boyunca ilçelerde özellikle cadde ve sokaklarda yoğunluk
oluşturabilecek tüm unsurların (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve
bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin arttırılmasına ve
gerekli tedbirlerin alınmasına,
10- Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik
satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak
üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske
kullanımına ilişkin denetimlerin artırılmasına,
11- Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan
firma/işletmelere yönelik denetimlerin arttırılmasına ve gerekli adli/idari
işlemlerin ivedilikle yapılmasına,
12- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe
Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve
sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
13- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
14- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
15- Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık
ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
16- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir