İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 27

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 27
KARAR TARİHİ : 18.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 18 Nisan 2020 günü saat 20:30’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19)
salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini
asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu
kapsamda;
1- 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 (on beş) günlük bir süre
için ilimize kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak
tüm giriş/çıkışların durdurulmasına,
İstisnalar;
a. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta
olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya
malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında
görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini
gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış
yapmalarına, belirtilen amaçlarla ilimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren
belgeler ile 72 saat sonrasına kadar ilimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönmelerine,
bu şekilde ilimizde giren ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim
sürelerine uyarak maske takmasına, temas gerektirdiği durumlarda sosyal
mesafeye uymalarına,
b. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı
yapanların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine, bu şekilde
transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilimizde zorunlu dinlenme
molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmamasına,
c. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu
malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları;
enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek
olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapmalarına,
d. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin
ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki
giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt
belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapmalarına,
e. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle
giriş/çıkış yapmalarına,
2- İlimizde bulunan/yaşayan tüm vatandaşlarımızın 18 Nisan 2020 Cumartesi günü
saat 24.00’den itibaren 15 (on beş) günlük süre zarfında ilimizden
ayrılmamalarına,
3- Kişilerin, aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde seyahat izin belgesi
taleplerinin İçişleri Bakanlığına ait Alo 199 veya E-Başvuru sistemi yada
Kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru ile alınmasına ve
Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” İçişleri
Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda seyahat izin belgelerinin verilmesine;
a. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor
raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü
olan,
b. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin
cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,
c. Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat
edecek olan (en fazla 4 kişiye),
d. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri
olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini
yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile
ibraz edenler),
e. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
f. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
g. Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
h. Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait
yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,
4- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe
Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve
sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
5- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
6- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
7- Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık
ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
8- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir