İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 24 KARAR TARİHİ : 10.04.2020

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 24
KARAR TARİHİ : 10.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10 Nisan 2020 günü saat 23:00’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19)
salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari
seviyeye düşürmek amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak hafta sonunu kapsayacak
şekilde ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1- 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 24:00’den 12 Nisan Pazar gecesi 24:00 e kadar her
hangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın tüm vatandaşlarımızın (istisna halleri dışında)
sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, aşağıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm
vatandaşların evlerinde kalmasına;
İstisnalar;
A.Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar:
a. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin
yapıldığı işyerleri,
c. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneleri,
d. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı
merkezleri vb.)
e. Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre kaymakamlıklar tarafından
belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük
tesis ve işletmeleri (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g. PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h. Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
B.İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar:
a. Bu kararın A başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda”
yönetici, görevli veya çalışanlar,
b. TBMM çalışanlar,
c. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d. Acil çağrı merkezler çalışanlar,
e. Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve
katılacak olanlar,
f. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken
tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli
olanlar,
g. Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık
kapsamında görevli olanlar,
h. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanlar,
j. PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanlar,
k. Demir çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın,
soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunanlar,
l. Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatın da
çalışacaklar,
m. Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n. Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
2- Daha önceki Umumi Hıfzıssıhha Meclise Kararları kapsamında düzenlenmiş olan
(sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgelerinin (yola çıkmış olanlar
hariç) Pazartesi günü geçerli olmasına,
3- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
4- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
5- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
6- Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
7- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir