İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Uygulama İmar Planı İlgili Faaliyetler: İmar planı tamamlanarak yapılaşmaya açılan alanlarda parselasyon çalışmaları yapmak, imar parsellerin oluşmasına katkıda bulunmak ve yürürlükteki imar planı ve mevzuata göre imar durumu vermek, yönetmeliğin bu konuda Belediyeye verdiği yetkilerin doğru kullanılması ve bu konularda görüş oluşturulmasını sağlanması hususunda yapılan hizmetlerdir.

Encümene Giren İşlemler: Belediyemizin imara ilişkin konularda encümen kararını gerektiren iş ve işlemlerinin takip edilmesine yönelik faaliyetlerimizdir.

Yapı Denetim Faaliyetleri: 4708 sayılı yapı denetim yasası kapsamında kalan ve yapı denetim firmalarının sorumluluğunda yapılan inşaatların onaylı projelere göre yapılmasının temini için çalışmalar yaparak uygun olanların hak edişlerini onaylanması hususunda yapılan hizmetlerdir.

Kamulaştırma, Tahsis ve Devir faaliyetleri: İmar Planında yol, yeşil alan, park gibi kamuya ayrılan alanların hizmete açılabilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması, ilgili mevzuat uyarınca Belediyemiz mülkiyetindeki müstakil arsaların ve hissedarı bulunduğumuz gayrimenkullerin hisse satış işlemlerinin yapılması, Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda mülkiyetimizde bulunan gayrimenkullerin (Okul, Sağlık Ocağı, Camii vb. yerlerin) devir ve tahsis işlemlerinin yapılması hususunda yapılan hizmetlerdir.

Etüt Proje Faaliyetleri: Etüt ve proje işlemlerinin geliştirilerek, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik hizmetlerimizdir.

Numarataj İşlemleri: Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapılması hususunda yapılan hizmetlerdir.