İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 53

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 53
KARAR TARİHİ : 18.06.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 18 Haziran 2020 günü saat 20:00’da
Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve
kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan
tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
1. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve
bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek
amacıyla; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın
sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek
yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin
etmek amacıyla; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve
28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa
çıkmalarının kısıtlanmasına,
3. Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının
toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakının, özel araçlarla
gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakınının sokağa çıkma
kısıtlamasında muaf olmasına,
4. LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması
amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlüklerinin;
a. LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020
Cuma günleri saat 20.00’a kadar,
b. LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri
arasında,
c. YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020
Cuma günleri saat 20.00’a kadar,
ç. YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri
arasında,
d. YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında,
açık bulundurulmasına,
5. LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve
yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü,
minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli
tedbirlerin alınmasına ve ihtiyaca göre sefer sayılarının artırılmasına,
6. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren vs.) biletleme yapmış
olanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,
7. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün
alınmış olan nikah törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icra
edilmesine,
8. AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı
fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan
bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin
yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile
sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç)
ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav,
kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),
b. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerleri,
c. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
ç. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,
rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı
Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
d. Akaryakıt istasyonları,
e. Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il
sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için
bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,
f. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri
gibi),
g. İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan
şirketler,
ğ. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
h. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
ı. Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna,
un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin
yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile
bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı
tesisler,
i. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
j. Oteller ve konaklama yerleri,
k. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
l. Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya
çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve
konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların
gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma
alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
m. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
n. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri
ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları
kaydıyla),
o. Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
ö. Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai
ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
p. Sebze/meyve toptancı halleri,
9. İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a. Bu kararın 8. maddesi başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dâhil),
c. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’ da görev
alanlar,
ç. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve
altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ. Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak
çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı. Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta,
balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar,
i. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j. İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında
oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek
olanlar,
k. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
l. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
m. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
n. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),
o. Veteriner hekimler,
ö. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
p. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
r. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye
ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, Madencilik,
inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve
lojistiğinde çalışanlar,
s. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler
(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
ş. Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek
mensupları ile beraber çalışanlar,
t. Bu kararın 8. maddesi yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının
(ı) fıkrası kapsamındaki işyerler/tesislere yönelik kararların, İlçe Hıfzıssıhha
Kurullarınca; LGS sınavı için en geç 19.06.2020 Cuma günü saat 13.00’a, YKS
sınavı için en geç 26.06.2020 Cuma günü saat 13.00’a kadar alınmasına,
10. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca
gerekli kararların ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,
11. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
12. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
13. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
14. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
15. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Aslı imzadadır.

Ömer Faruk COŞKUN
Vali
Hayrettin GÜNGÖR Uzm.Dr.Ali Nuri ÖKSÜZ Mustafa BOZKURT
Büyükşehir Belediye
Başkanı
İl Sağlık Müdürü Tarım ve Orman İl Müdür V.
Osman ARISAL Cemal YILMAZ Dr.Yağmur DİRİ
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü
Milli Eğitim Müdürü Garnizon Tabibi
Uzm.Dr.Vehbi ŞİRİKÇİ Uzm.Dr.A.Hakan BAYAZIT Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL
Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Başhekimi
Serbest Tabip Serbest Eczacı
Doç.Dr.Selma ATEŞ
KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir