İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 52

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 52
KARAR TARİHİ : 10.06.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10 Haziran 2020 günü saat 10:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgını ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin talimatları doğrultusunda; sosyal hayatın kontrollü olarak
yeniden normalleşmesi adına, ilimizde uygulanan bazı kısıtlamaların
esnetilmesine/kaldırılmasına yönelik, salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski
yönetebilmek ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan
tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
1. İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelgesi ile sokağa çıkmaları
kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında,
sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına,
2. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesi ile getirilen 18 yaş altı
çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların
ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,
3. Kaymakamlıklar tarafından, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, günlük dışarı
çıkabilecekleri saat aralığı dışında, geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması
uygulamasının devam ettiği ve İçişleri Bakanlığının şehirlerarası seyahatlerine ilişkin
genelgesinin yürürlükte olduğu göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin almasına ve
denetimlerin yapılmasına,
4. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genelgesi doğrultusunda;
lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek
lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa
neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç
olmak üzere) belirlenen kurallar dâhilinde saat 24:00’a kadar kapanış saatlerinin
uzatılmasına,
5. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
6. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
7. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
8. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
9. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir