İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 50

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 50
KARAR TARİHİ : 04.06.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04 Haziran 2020 günü saat 10:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu
sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile ilimizde alınan tedbirlere ek
olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1. Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 49 sayılı Kararı ile lokanta ve
restoranların faaliyetlerini 22.00’a kadar sürdürebilecekleri, ayrıca yeme/içme hizmeti
veren işletmelerin müşteri almamak kaydıyla saat 22.00’dan sonra ertesi güne hazırlık,
temizlik, paket servis hizmeti verebilecekleri bildirilmişti. Ancak bazı işletmelerin
faaliyet niteliği gereği gece boyunca hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin
değerlendirmeler sonucunda;
a. Lokanta ve restoranların 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini
sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve
servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerini 24.00 de kadar
sürdürebilmelerine,
2. İçişleri Bakanlığını 26.03.2020 tarih ve 5887 sayılı genelgesi ile ertelenen büyükşehir
belediyesi, ilçe, belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel
meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının, başta Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uymakla
birlikte, aşağıda belirlenen hususlara riayet edilmesi kaydıyla; Haziran ayı toplantıları
ile sonraki toplantılarının yapılmasına,
a. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19
kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve
meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
b. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri
ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak
tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.
c. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her
toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmalıdır.
d. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
e. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır.
f. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli
ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır.
g. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal
havalandırması sağlanmalıdır.
h. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında,
(tuvalet, lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır.
3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
6. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir