İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 42

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 42
KARAR TARİHİ : 15.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Mayıs 2020 günü saat 15:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler
neticesinde, geçiş döneminde sosyal hayatın yeniden ve kontrollü olarak normalleşmesi için,
ilimizde salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına
olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave
tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
1. İlimiz genelinde sokağa çıkan/çıkması zorunlu olan herkesin, 16 Mayıs 2020
Cumartesi tarihinden itibaren maske takmasının zorunlu olmasına, vatandaşlarımızın
dışarıda maskesiz halde bulunmamalarına,
2. Maskenin sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, (Maske burun, ağız ve
çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.)
3. İlimiz genelinde 16 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek maske
takılmadan sokağa çıkılmaması kararının uygulamaya girmesi ile beraber Polis,
Jandarma ve Zabıta tarafından gerekli bilgilendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerinin
yoğun bir şekilde sürdürülmesi, uygulamanın ilimiz genelinde aktif katılımla
gerçekleştirilmesi için tüm kurum ve kuruluşların gerekli desteği sağlamasına,
4. Apartman/konut/siteleri içindeki park/bahçe vb. ortak kullanım alanlarında toplu
şekilde bulunulmamasına, (çocukların topluca oynamaması, topluca piknik
yapılmaması vb.); site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin bu konuda gerekli
önlemleri almasına;
5. İlimiz genelinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğunun fazlalığı ve sosyal
mesafe kurallarına uyulmaması durumunda zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından
tedbirler alınarak yoğunluğun olduğu kapalıçarşı/cadde/sokak vb. bölgelerde zaman
kısıtlaması konularak giriş çıkışların kontrollü olarak yapılmasının sağlanmasına,
6. Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, vatandaşlarımızın aile ziyaretlerinden ve
ilimiz dışından gelenlerle temastan kaçınmaları; bayramlaşmanın telefon ve diğer
iletişim araçlarıyla yapılmasının tercih edilmesinin tavsiyesine;
7. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.05.2020 tarihli yazısı
çerçevesinde; sokağa çıkma kısıtlaması bulunan, 14 yaş ve altı çocukların 20 Mayıs
Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerinde 22 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00
saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet
etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına,
8. İlimizde 17.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadığı için özellikle
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer
vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı
karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında
kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için kaymakamlıklar
ile belediyeler tarafından her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir
bilgilendirme/kampanya yapılmasına,
9. Kaymakamlıklar tarafından, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar ve
01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın, geçici olarak sokağa
çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak, dışarı
çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkmamaları hususunda gerekli
tedbirlerin almasına ve denetimlerin yapılmasına,
10. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
11. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
12. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
13. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
14. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir