Pınarbaşı Mahallesi 1088 no.lu ada 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde imar uygulaması.

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

 

Konu : Pınarbaşı  Mahallesi 1088  no.lu ada 3194 Sayılı İmar Kanunu  18. Madde  imar uygulaması.                             

Askıya Çıkış Tarihi : 07/07/2020 Salı

Askıdan İniş Tarihi : 05/08/2020 Çarşamba

Afşin Belediye Encümen Kararı : 22/04/2020 tarih ve 2020/93 sayı

Kahramanmaraş B.Ş.B. Encümen Kararı 23/06/2020 tarih ve 2020/23-4

 

Afşin İlçesi Pınarbaşı Mahallesinde 1088 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.  Maddesine göre yapılan imar uygulaması (arsa ve arazi düzenlemesi) İlçe Belediye Encümenin de kabul edilmiş ve Büyükşehir Belediyesi Encümeninde onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesine göre imar uygulamasına ait dağıtım cetveli ve parselasyon planları 1 (bir) ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda  askıya çıkartılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.

 

Not: İlgili vatandaşlarımızın bir aylık ilan askı sürecinde üzerinde T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu resmi belgelerin fotokopisi ve taşınmazların güncel tapu kayıtları ile gelmeleri rica olunur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir