İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 41

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 41
KARAR TARİHİ : 14.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14 Mayıs 2020 günü saat 10:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu
sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile ilimizde alınan tedbirlere ek
olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1. İçişleri Bakanlığının 12.05.2020 tarihli genelgesi çerçevesinde; 17 Mayıs 2020 Pazar
günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe
kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan, 65
yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmalarına,
2. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına
(YKS) girecek öğrencilerin, 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak olan
il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere; 18-
19 Mayıs 2020 tarihlerinde sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek
şartıyla 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
6. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir