İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 32

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 32
KARAR TARİHİ : 03.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03 Mayıs 2020 günü saat 17:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Koronavirüs (Covid­19)salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu
sağlığına olumsuz etkileriniasgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak
ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1. 03 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00’den, 4 Mayıs Pazartesi gecesi 24.00’e kadar bir
(1 ) gün için aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere, ilimize kara ve hava yolu
ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların
durdurulmasının uzatılmasına,
İstisnalar;
1.1. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta
olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya
malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında
görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini
gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış
yapmalarına, belirtilen amaçlarla ilimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren
belgeler ile 72 saat sonrasına kadar ilimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönmelerine,
bu şekilde ilimizde giren ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim
sürelerine uyarak maske takmasına, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye
uymalarına,
1.2. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı
yapanların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine, bu şekilde
transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilimizde zorunlu dinlenme
molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmamasına,
1.3. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu
malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji
sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev
belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapmalarına,
1.4. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet
ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu
durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz
etmek şartı ile yapmalarına,
1.5. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle
giriş/çıkış yapmalarına,
2. İlimizde bulunan/yaşayan tüm vatandaşlarımızın 03 Mayıs 2020 Pazar günü saat
24.00’den, 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar bir ( 1 ) günlük süre
zarfında ilimizden ayrılmamalarına,
3. Kişilerin, aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde seyahat izin belgesi taleplerinin
İçişleri Bakanlığına ait Alo 199 veya E-Başvuru sistemi yada Kaymakamlıklardaki
seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru ile alınmasına ve Kaymakamlıklar
bünyesinde oluşturulan“Seyahat İzin Kurullarınca” İçişleri Bakanlığının ilgili
genelgesi doğrultusunda seyahat izin belgelerinin verilmesine;
3.1. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor
raporuile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
3.2. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine
katılmak için seyahat edecek olan,
3.3. Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat
edecek olan (en fazla 4 kişiye),
3.4. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp
ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk
bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz
edenler),
3.5. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
3.6. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
3.7. Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
3.8. Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait
yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,
4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
7. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlıkve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir