İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 28

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 28
KARAR TARİHİ : 21.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 21 Nisan 2020 günü saat 11:30’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak
ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1- 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 24.00’den, 26 Nisan Pazar gecesi 24.00’e
kadar aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içinde
bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,
2- Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar:
a. Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde
tutmak amacıyla;
a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma
kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve
22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatlerinin
08.00-23.00 olmasına,
a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe
ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkalların 09.00-14.00 saatleri
arasında faaliyet göstermesine, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş
ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması
ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız
hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelmelerine, aynı
saatler arasında marketler ve bakkalların evlere/adrese servis şeklinde de
satış yapmalarına.
a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve
bakkalların kapalı olmasına,
b. 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve
26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu
mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin,
ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin (Bu işyerlerinde sadece
ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olmasına,
23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı
çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri
tatlı satış amaçlı işyerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış
yapmasına,
c. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının
olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020
Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde
olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
ç. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına
ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
d. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve
hayvan hastaneleri,
e. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluşları ile işletmeler (Havalimanı, gümrükler, karayolları, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD
Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f. Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir
adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol
üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt
istasyonu ve lastik tamircisi, (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt
istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi
akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
g. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük
tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz
çevrim santralleri gibi),
ğ. Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
h. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
i. Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin
üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere
hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak
hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
j. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve
lojistiğini yapan firmalar,
k. Oteller ve konaklama yerleri,
l. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m. Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak
yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde
kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir,
başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir
yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden
sahaları ile sınırlıdır.),
n. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten
iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve
anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö. Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve
24.04.2020 Cuma günleri sebze-meyve halleri,
3- İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar:
a. Bu kararın 2. maddesinde yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b. 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,
c. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dahil),
ç. Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde
görev alanlar,
d. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve
belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak
olanlar,
e. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken
iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde
görevli olanlar,
f. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),
yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında
görevli olanlar,
g. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi”
olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
h. Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin
yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi
zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
ı. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum,
kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda
olmak kaydıyla),
i. Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
j. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak
kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı
çıkacaklar,
k. Veteriner hekimler,
l. Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli
olanlar,
m. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma
bağışları dahil),
n. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı
temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan
çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
ö. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik
servis çalışanları,
p. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama
gibi faaliyetler kapsamında çalışması gerekenler,
r. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama,
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak
personeller,
s. Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve
24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve
bakkallar ile 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak
üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze- meyve
hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve
satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir
şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
4- Daha önce düzenlenmiş olan seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma
kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olmasına,
5- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan
kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli
tedbirlerin alınmasına,
6- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında
fırıncılar odası, yerel yönetim, jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılımıyla
oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak
ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına, bu planda ilçedeki ekmek üreten
işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde)
ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine, bu şekilde
yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerince ekmek
dağıtımının gerçekleştirmesine,
7- Gazete dağıtımı/satışının sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu
23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar aracılığı
ile yapılmasına, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete
şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme
suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına,
(Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)
8- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe
Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve
sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
9- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
10- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
11- Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık
ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
12- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir