İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 26

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 26
KARAR TARİHİ : 17.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 17 Nisan 2020 günü saat 16:30’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19)
salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini
asgari seviyeye düşürmek amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak hafta sonunu
kapsayacak şekilde ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1. Daha önceden sözleşmeye/taahüte bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri
ve tesislerinin, mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydı
ile gerekli çalışma izninin verilmesine,
2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
5. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir