İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 23 KARAR TARİHİ : 09.04.2020

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 23
KARAR TARİHİ : 09.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09 Nisan 2020 günü saat 16:00’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek,
sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacı ile
alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;
1- Yirmi (20) yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek
veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmelerine,
2- Aile hekimlerince kendilerine bağlı hassas nüfus (yatağa bağımlı, mental retarde,
kronik hastalık v.b.) öncelikli olmak üzere kendilerine kayıtlı tüm ailelere Covid19 konusunda eğitim ve bilgilendirme yapılmasına, bu konuda ilçe sağlık
müdürlüklerince gönderilen afiş/broşür ve benzerlerinin ailelere ulaştırılmasına,
ailelerin sağlık durumlarının izlenmesine, kendini koruma ve sağlık kuruluşuna
hangi hallerde müracaat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerin yapılmasına,
3- Mezarlıklarda zabıta ve/veya güvenlik görevlisi bulundurulmasına, defin
işlemlerinde sosyal mesafenin korunması için gereken tedbirlerin alınmasına, İl
Müftülüğünce cenaze namazlarına katılan cemaat arasında sosyal mesafenin
korunmasının sağlanmasına, cenaze namazı ve defin işlemlerine katılanların maske
takmasına,
4- Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaç olması halinde, kişinin kendisi
gelmeden aile hekimlerine müracaat etmesi durumunda aile hekimlerince reçete
düzenlenme konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasına,
5- Görevi gereği evine gidemeyen sağlık personelinin sokağa çıkma yasağı ve zaruri
hali bulunan aile fertlerinin, ihtiyaçlarının vefa destek hizmetleri kapsamında
karşılanmasına,
6- 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, down
sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin
ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeler
yanında bulundurmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el
temizliği ve hijyene uymak koşulu ile sokağa çıkmalarına ve il içinde araçla
seyahat etmelerine müsaade edilmesine,
7- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe
Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve
sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
8- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
9- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
10- Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık
ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
11- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir