Fen İşleri Hizmetleri

Yatırım programı içerisinde bulunan çeşitli projelerin (Belediyemiz tesislerinin bakım onarım projeleri, Belediyemiz sınırları içerisindeki sokak, cadde ve kaldırımların üst yapısı ile ilgili projeler ve her türlü yeni hizmet tesis projeleri) ihale dosyalarının hazırlanması, ihalelerin sonuçlandırılıp sözleşmesi imzalanan projelerin kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi,   

Belediyemiz sınırları içerisindeki bulunan yolların asfalt yama ve kaplamasının yapılması, yeni yolların açılması ve asfaltlanması,

Belediyemiz mücavir alanı içerisinde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan moloz ve inşaat işgallerinin kaldırarak daha rahat bir yaşam ortamı oluşturabilmek için her türlü hizmeti yerine getirme çalışmaları hususunda yapılan hizmetlerdir.