Göksun Belediyesi - page 3

Göksun B elediyesi Adına S ahibi:
Hüseyin Coşkun AYDIN
B elediye Başkanı
Genel Yayın Yönetmeni:
Nurettin DAL
Basın Yayın Danışmanı
Yayın Kurulu:
Hüseyin Coşkun AYDIN
B elediye Başkanı
Nurettin DAL
Basın Yayın Danışmanı
Durdu ERTUĞRUL
Yazı İşleri Müdürü
Durna KOYUNCU
Fen İşleri Müdürü
Fehmi SAMANCI
Park ve Bahçeler Müdürü
Adil ACER
Temizlik İşleri Müdürü
S erk an MENEKŞE
İmar ve Şehircilik Müdürü
S elma KIRAÇ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Zeki PELTEK
Zabıta A miri
Zek ai DEMİRCİ
Özel Kalem Yetkilisi
Editör & Tasarım:
Nurettin DAL
Basın Yayın Danışmanı
Ahmet DOĞAN
Fotoğraflar:
Nurettin DAL
Basın Yayın Danışmanı
Fatih Mehmet ÖZER
Ahmet DOĞAN
Baskı:
Gökşafak O fset Matbaacılık
Göksun – Tel: 0 344 714 23 94
Yayla Göksun O fset Matbaacılık
Göksun – Tel: 0 344 714 27 01
Doğa l Güze l l i k l e r Şeh r i
GÖKSUN
Gök s un B e l ed i ye s i Re smi Yay ı n O rgan ı Yı l :
1
S ay ı :
1
Ha z i ran
2015
Sunuş
Meclis Üyelerimiz
Personel Bilgileri
Mahalle Muhtarlarımız
MÖ. 1200'den 2023'e Göksun
Mazbata Töreni
İlk Meclis Toplantısı
Tebrik Ziyaretleri Çığ Gibi Büyüdü
Çukurova'nın Yaylası Göksun'umuza Parklar Kazandırdık
Ulu Cami Meydan Parkı
Büyükşehir'in Büyük Gücü
Katı Atık Sorununa Kalıcı Çözüm Üretiyoruz
Ramazan Etkinlikleri
Türkiye'nin 14. Hayvan Borsası
Akmazlar Parkı
Göksun 37. Karakucak Güreş Festivali
Demiroluk Parkı
Asfalt ve Kilit Parkesiz Yol Kalmayacak
Köroğlu Parkı
Göksun 3. Elma Festivali
Ağaçlandırma Çalışmaları
İmar
68 Mahallede Aralıksız Temizlik Hizmeti Veriyoruz
Zabıta Hizmetleri
Göksun Kapalı Semt Pazarına Kavuşuyor
Sporcunun En İyisi Ahlakı En İyi Olandır
Sentetik Çim Zeminli Futbol Sahası
Dudayev Parkı'nı Yeniledik
Ankara’da Çalınmadık Kapı Bırakmadık
Engellilerle Engelsiz Hayat Temin Etmeyi Hedefliyoruz
840 Aileye Odun Yardımı Yaptık
60 Mahalleye Ses Yayın Cihazı Kurduk
Mahalle Ziyaretleri Aralıksız Sürüyor
Girişimcileri Destekliyor Onlar İçin Kurslar Düzenliyoruz
Yeni Logomuz Göksun'u ve Hedeflerimizi Yansıtıyor
Her Zaman Esnaf ve Vatandaşın Yanındayız
İdeal Gençlik Konferansı
Kadınlar Daha Fedakar ve Cefakardır
Karla Mücadelemizi Aksatmadan Başarı İle Yürüttük
Aile İçi Eğitim Programlarımız Bölgede Ses Getirdi
100. Yılında Çanakkale Zaferi
Greyder Operatörlüğü Kursu Açtık
Milli Atıcı Adına Hatıra Ormanı Kurduk
Yolcu Bekleme Kulübeleri Yaptık
Camilerimize Banklar Yaptık
Kutlu Doğum'da Efendimizin Hayatını Anlattık
Kavşaklar Şehri Göksun'a Üst Geçit Kazandırdık
2
4
6
7
12
14
16
18
24
25
36
40
42
48
56
62
68
74
76
82
86
87
88
92
94
100
102
104
108
110
111
111
112
116
117
118
121
122
123
124
125
126
126
126
126
127
128
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...132
Powered by FlippingBook