Göksun Belediyesi - page 1

Doğa l Güze l l i k l e r Şeh r i
GÖKSUN
Türkiye'nin 14. Hayvan Borsasını Kurduk
3 Adet Yeni Park Yaptık
Göksun'u Üst Geçitle Tanıştırdık
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere ÖnemVeriyoruz
....
Eğitim Dostu Belediyecilik Yapıyoruz
Daha Temiz Göksun İçin Durmadan Çalışıyoruz
Ayak Basmadık Mahalle Bırakmadık
Göksun Akarsularında Yeniden Alabalık Olacak
....
Başkan Aydın'la
BAŞKAN AYDIN'LA
Tarihi İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu, tarihi ve doğal güzellikleri ile cazibe merkezi olan GÖKSUN
Değişiyor, Gelişiyor, Büyüyor...
Gök s un B e l ed i ye s i Re smi Yay ı n O rgan ı Yı l :
1
S ay ı :
1
Ha z i ran
2015
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...132
Powered by FlippingBook