Afşin'de 10 Ayda Çok Şey Değişti - page 10

AFŞiN’DE
ÇOK ŞEY
10 AYDA
DEĞiŞTi...
8
Öncelikle kentin ana arterleri başta olmak üzere cadde ve sokak iyileştirmesi çalışmalarını
hızlı bir şekildebaşlattık.
“Önce insan” prensibi ile sağlıklı ve standartlara uygun yürüyüş
yollarını, trafik akışının düzenli sağlandığı yol aks
çalışmalarını, ilçe merkezinde ve seçim sonrası
mahallemiz haline gelen kasaba ile köylerimizde
bir bir hayata geçirmeye başladık. Yol kesit
çalışmaları ile standartlarımızı belirledik.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...92
Powered by FlippingBook